Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε, για σκοπούς απόκτησης της ιδιότητας του πολίτη δυνάμει πολιτογράφησης, να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της απαιτούμενης χρονικής περιόδου διαμονής στη Δημοκρατία η περίοδος διαμονής του αιτητή ως κατόχου καθεστώτος συμπληρωματικής ή προσωρινής προστασίας. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πολιτογραφήσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού, Βαλεντίνος Φακοντής, Μαρίνα Νικολάου

Ημερολόγιο

4 Ιουλίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα