Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, είναι η τροποποίηση των περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμων του 2017 και 2020.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντικαθίσταται η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου, ώστε να καθορίζονται τα στοιχεία που καταγράφονται στην κατάσταση των αποσπασμένων εργαζομένων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Εναρμόνιση ΕΕ, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email