Αυτά είναι τα Νομοσχέδια και οι Προτάσεις Νόμου που υπερψηφίστηκαν

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Τα Νομοσχέδια και οι Προτάσεις Νόμου που υπερψηφίστηκαν κατά την συνεδρία της Ολομέλεια της Βουλής, ημερομηνίας 8.7.21, είναι τα ακόλουθα:

Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2021.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021.

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.3) του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες (σκοπός, συναφής έγγραφα και νομοθεσία, δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ) ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.

 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Ημερήσιο πρόγραμμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ημερομηνίας 18/05/2022

Το ημερήσιο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ως εξής: Τετάρτη 18/05/2022 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 8:45 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 11:00 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 11:30 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 11:30 π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.

Επιτροπές

Επιτροπή Γεωργίας: Επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας και προβλήματα εμπορίας χαλλουμιού

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθο σχέδιο νόμου: Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις καθοριζόμενες