Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση σχεδίων νόμου για φορολογικές ελαφρύνσεις, διευκολύνεις τουριστικών γραφείων και προστασίας θυμάτων εγκληματικότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/03/2022, υπερψήφισε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να ανασταλεί η επιβολή της επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τόκου που προβλέπεται στο άρθρο 45, καθώς και των ποινικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 46 του βασικού νόμου:

α. για τις φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει την 31η Μαρτίου 2021, 30ή Απριλίου 2021 και 31η Μαΐου 2021, για ορισμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας υποκείμενων στον φόρο προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τις εν λόγω περιόδους εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2021, 10η Νοεμβρίου 2021 και 10η Δεκεμβρίου 2021, αντίστοιχα και

β. για τη φορολογική περίοδο που άρχισε την 1η Οκτωβρίου και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση πληρωμής του ΦΠΑ για την εν λόγω φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες δόσεις, στις 10 Φεβρουαρίου 2022, 10 Μαρτίου 2022 και 10 Απριλίου 2022, για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας «εστιατόρια και ταβέρνες», «παροχή υπηρεσιών διατροφής σε διάφορες εκδηλώσεις», «καφενεία», «μπαρ και μπυραρίες», «νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και δισκοθήκες» και «καφετέριες».

2. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να επεκταθεί η ισχύς των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν για τις εκπιπτόμενες δαπάνες για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα με 35 ψήφους υπέρ, τα δύο νομοθετήματα που επεκτείνουν τις περιόδους κατά τις οποίες παρέχονται φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις.

Με τροποποίηση του του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου παρατείνεται η περίοδος διευκόλυνσης επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν αντικειμενικές δυσκολίες για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.

Παράλληλα ψηφίστηκε τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να επεκταθεί η ισχύς των διατάξεων οι οποίες προβλέπουν για τις εκπιπτόμενες δαπάνες για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024.

3. Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τον σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και διατεθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€372.500) για κάλυψη των δαπανών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για την περίοδο αυτή.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τον προϋπολογισμό της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για το 2022, με βουλευτές να σημειώνουν τη σημασία του θεσμού και να ζητούν την περαιτέρω ενίσχυσή της.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι η Ακαδημία αυτή ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα και εκ πρώτης όψεως το έργο που άρχισε να φαίνεται είναι πολύ σημαντικό. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη αναβάθμιση αυτού του θεσμού, που συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη πολιτισμού, των γραμμάτων των τεχνών αλλά και της έρευνας στην οποία η Κύπρος είναι πολύ πίσω ακόμα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφια είπε ότι ένα τέτοιος θεσμός ήρθε να συμπληρώσει ένα κενό που υπήρχε σε αυτό τον τομέα. Σημείωσε ωστόσο ότι ενώ η αντιπροσωπεία της Ακαδημίας ενημέρωσε την Επιτροπή Παιδείας ότι για να αναπτυχθεί ζήτησε από την Κυβέρνηση €1,2 εκατ., η Κυβέρνηση ήρθε να καλύψει μόνο €372.500. Σημείωσε επίσης ότι σοβαρή εκκρεμότητα παραμένει το στεγαστικό θέμα της Ακαδημίας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι πρόκειται για τον πρώτο αυτονομημένο προϋπολογισμό του ιδρύματος αυτού που θέτει τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει και να φέρει σε πέρας την αποστολή του, κάτι που είναι απότοκο της μεταρρύθμισης που άρχισε από την παρούσα Κυβέρνηση το 2015.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι η Ακαδημία που έχει περάσει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, είναι ένας πλούτος για τον τόπο. Πρόσθεσε ότι με τα 400 χιλιάδες ευρώ που περίπου περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό  ξεκίνησε το ταξίδι της και ευχήθηκε μέσα από το έργο της να πείσει το κοινοβούλιο και την πολιτεία ότι χρειάζονται κι άλλα χρήματα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Πολιτών Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό θεσμό για την ανάπτυξη των επιστημών, των γραμμάτων και τεχνών. Παράλληλα εξέφρασε προβληματισμό για το κατά πόσον οι αρμοδιότητές της θα μπλέκονται με τις αρμοδιότητες του νέου υφυπουργείου πολιτισμού.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου υπενθύμισε την εισήγηση εκ μέρους του Προέδρου της Ακαδημίας Ανδρέα Δημητρίου να γίνει μια μελέτη για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά, κάτι που χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντικό και κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς να πάρουν τη σκυτάλη και να προχωρήσουν στην εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης.

4. Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης των γραφείων τουρισμού και ταξιδίων, να αυξηθεί η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και των ξεναγών, να διευρυνθούν οι λόγοι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε σχέση με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

Η Ολομέλεια της Βουλής τροποποίησε ομόφωνα τον περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών νόμο με στόχο τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις τουριστικές αυτές επιχειρήσεις.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι με το νόμο αυτό πατάχθηκαν και τσακίστηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο νόμος ψηφίζεται πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να είναι πανέτοιμες να δημιουργήσουν εκείνο που χρειάζεται η οικονομία του τόπου. Παράλληλα είπε ότι είναι ανάγκη τώρα, ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης που επικρατεί διεθνώς, κάποιοι να τρέξουν να δημιουργήσουν τουρισμό, να φέρουν τουρισμό, ενώ πρόσθεσε ότι η νοοτροπία να τρέχουμε ήδη στο κράτος για να διασφαλίσουμε οικονομική βοήθεια είναι άκρως απαράδεκτη. Όπως είπε, όλοι οι συντελεστές του τουρισμού έχουν ρόλο να διαδραματίσουν και να κάνουν σκληρή δουλειά, ώστε να καλύψουν τα κενά και τις αδυναμίες λόγω της διεθνούς κατάστασης και την υπερβολική εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τοποθέτηση του Βουλευτή του ΔΗΣΥ δεν απηχεί τις έγνοιες τις κοινωνίας. Όπως είπε, μεσούσης μιας κρίσης λόγω πανδημίας και πολέμου, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και πρέπει η Κυβέρνηση να λάβει στενευμένα μέτρα  εκεί που χρειάζονται όπως στον τουρισμό, την ενέργεια και τα σιτηρά.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι για το κόμμα ο εκσυγχρονισμός νομοθεσιών είναι βασική προτεραιότητα, ενώ σημείωσε ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους φορείς του τουρισμού να εργαστούν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουν μια περίπλοκη και πολύπλοκη κατάσταση που θα επιφέρει συνέπειες.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης χαιρέτισε την απλοποίηση των διαδικασιών και την ευελιξία που δίνεται, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα είμαστε ευέλικτοι» και λόγω του ρωσοουκρανικού, ώστε να σωθεί ό,τι σώζεται.

5. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή διατάξεων στο άρθρο 5Α του Νόμου, ώστε, πέραν της δυνατότητας κήρυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, να παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης των εν λόγω περιοχών. Στα εν λόγω σχέδια, θα μπορούν να περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων ειδών και της βιοποικιλότητας, απαγορεύσεις ή ρυθμίσεις συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εντός της θαλάσσιας περιοχής, κανόνες λειτουργίας και καθορισμός τελών εισόδου κ.λπ.

6. Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

7. Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, ώστε:

α. η επιβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης να αφορά και προϊόντα που παράγονται εντός μεταλλευτικής μίσθωσης και από μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό,

β. να αυξηθούν οι χρηματικές ποινές αδικημάτων που προβλέπονται σε αυτόν

γ. να αυξηθούν τα ποσά του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου και να παρασχεθεί δυνατότητα στον Επιθεωρητή Μεταλλείων να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο και στην περίπτωση παράβασης των προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου κανονισμών.

Κριτική ασκήθηκε από Βουλευτές για τη διεύρυνση της δυνατότητας επιβολής διοικητικών προστίμων από διάφορους νόμους, με αφορμή τροποποίηση του νόμου περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, με κάποιους να επισημαίνουν ότι δεν μπορούν δημόσιοι υπάλληλοι να επιβάλλουν μεγαλύτερα πρόστιμα από τα δικαστήρια.

Ο νόμος και κανονισμοί που ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με 26 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον, προβλέπουν επιβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και σε προϊόντα που παράγονται εντός μεταλλευτικής μίσθωσης και από μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό, αύξηση των χρηματικών ποινών αδικημάτων και αύξηση του ποσού του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, καθώς και παροχή δυνατότητας στον Επιθεωρητή Μεταλλείων να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο και στην περίπτωση παράβασης των προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει του βασικού νόμου κανονισμών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος ανέφερε ότι με παρεμβάσεις του κόμματος που υιοθετήθηκαν από την Υπηρεσία Μεταλλείων δίνεται προτεραιότητα στην χρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών, ώστε να προωθείται η πράσινη κυκλική οικονομία. Έκανε λόγο για μηδενική επιβολή τέλους εκμετάλλευσης για τα υλικά που επαναχρησιμοποιούνται και για μειωμένο τέλος για υλικά που προέρχονται από περιοχές που δεν καλύπτονται από προνόμιο λατομείων, στο 0,40 σεντ από €1,20.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι παρατηρείται συνεχής αύξηση, διπλασιασμός και πενταπλασιασμός των προστίμων λες και τα διοικητικά όργανα του κράτους είναι υπεράνω της δικαστικής εξουσίας και μπορούν να επιβάλουν μεγαλύτερα πρόστιμα. Είπε ότι σεβόμενοι τη δουλειά της Επιτροπής θα υπερψηφίσουν το νόμο όμως θα είναι η τελευταία φορά, αφού δεν πρέπει να έρθουν άλλα νομοσχέδια με τα οποία ο δημόσιος υπάλληλος θα μπορεί να βάζει μεγαλύτερο πρόστιμο απ’ ότι  ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή ανέφερε ότι με το νόμο διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που εκσυγχρονίζει την υπηρεσία μεταλλείων και διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της είσπραξης των λατομικών δικαιωμάτων και την πάταξη των παράνομων λατομεύσεων.  Ανέφερε παράλληλα ότι συμφωνεί με τη μείωση του λατομικού τέλους, ειδικότερα μεσούσης της πανδημίας και λόγω των αυξήσεων των πρώτων υλών στον οικοδομικό τομέα που θα επηρεάσει το κόστος κατασκευής.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης ανέφερε ότι ως θέση αρχής δεν πρόκειται να ψηφίσουν ένα ακόμα νομοσχέδιο που αυξάνει τις ποινές, αναφέροντας ότι είναι τρομακτική η αύξηση των ποινών τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα είπε δεν είναι το όριο των ποινών αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι είναι αξιοθρήνητη η κατάσταση στην Κύπρο με το ζήτημα των προστίμων και διερωτήθηκε αν τέτοια διοικητικά πρόστιμα υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξέφρασε τη θέση ότι η καταφυγή στην αύξηση των ποινών είναι και αυτό μια παραδοχή της αποτυχίας ενός συστήματος, προσθέτοντας ότι θα καταψηφίσουν αυτή την προσέγγιση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι σε αυτό τον τόπο έχουμε υποβαθμίσει τα δικαστήρια και δώσαμε εξουσίες σε απλούς υπάλληλους να επιβάλουν πολλαπλά πρόστιμα που δεν επιβάλουν δικαστήρια. Αυτό, όπως ανέφερε είναι πρωτάκουστο σε ευνομούμενα δημοκρατικά κράτη. Πρόσθεσε ότι πάρα πολύς κόσμος βρίσκεται υπό την πίεση τεράστιων προστίμων χωρίς να έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του δικαστικά, ενώ είπε ότι θα καταψηφίσει το νόμο.

8. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Το παρόν νομοσχέδιο τροποποιεί τον βασικό νόμο για σκοπούς:

(α) Αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, και

(β) αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος XI, της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30.4.2021, που αφορούν δέσμευση και δήμευση, και

(γ) αποτελεσματικής εφαρμογής των άρθρων 7 (2) (γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, ΄Ερευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, ΄Ερευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικό) Νόμο, και

(δ) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για τη πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου», και

(ε) τροποποίησης άρθρων που κρίθηκε αναγκαία από την πρακτική εφαρμογή τους.

9. Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Νόμο για την περαιτέρω προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών ψήφισε ομόφωνα, με 37 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής.

Η τροποποίηση του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου, επήλθε ύστερα από πρόταση νόμου της Βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου, που έχει ως στόχο να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η προστασία των θυμάτων και να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας υπέρ των θυμάτων.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σκοπείται:

(α) Η διεύρυνση του ορισμού του όρου «θύμα» ώστε να περιλαμβάνει και μέλη της οικογένειας αυτού στις περιπτώσεις που ένεκα του αδικήματος το θύμα δεν είναι σε θέση να ασκήσει την κρίση και την βούληση του.

(β) Η προσθήκη επιπλέον υποχρεώσεων των εμπλεκομένων υπηρεσιών για παροχή επιμόρφωσης αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

(γ) Η ενδυνάμωση του δικαιώματος του θύματος να λαμβάνει πληροφορίες για την υπόθεση του.

(δ) Η θέσπιση υποχρέωσης στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες υιοθέτησης κώδικα συμπεριφοράς για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

Η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι τα θύματα έχουν δικαιώματα και στόχος της πρότασης νόμου είναι η ενίσχυση των όποιων προνοιών υπέρ των θυμάτων. Εξηγώντας τις πρόνοιες του νομοθετήματος τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της ενημέρωσης του θύματος και της οικογένειάς του για την αποφυλάκιση του δράστη, αναφέροντας ότι υπήρξε περίπτωση που το θύμα βρέθηκε απέναντι στο θύτη, χωρίς να γνωρίζει για την αποφυλάκισή του, με όλες τις ψυχολογικές επιπτώσεις που κάτι τέτοιο επιφέρει. Ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της διαμόρφωσης της πρότασης νόμου που κατέθεσε και ιδιαίτερα τους νομικούς Ανδρεά Καπαρδή και Ηλία Στεφάνου για την καθοδήγηση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης τάχθηκε υπέρ την πρότασης νόμου την οποία, όπως ανέφερε, θεωρούν και σύγχρονη και σημαντική και οποία εφαρμόζεται στα πλείστα κράτη-μέλη της ΕΕ. Κάνουμε, πρόσθεσε, ακόμα ένα σημαντικό βήμα μπροστά.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου χαρακτήρισε το νόμο ως ένα πολύ σημαντικό βήμα για να ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες, αναφέροντας ότι ενισχύει πραγματικά τα δικαιώματα του αδύνατου ανθρώπου που υποφέρει.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου απέδωσε τα εύσημα στην κ. Χαραλαμπίδου και σε όλη την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συνέβαλαν στην ψήφιση της πρότασης, αναφέροντας ότι καλύπτει μερικά από τα κενά που υπάρχουν στην κυπριακή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι ο νόμος έρχεται να διορθώσει διαχρονικές στρεβλώσεις στον τομέα τις αντιμετώπισης των θυμάτων κακοποίησης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά την αύξηση της βίας κατά των γυναικών που επήλθε με την πανδημία.

Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε η ψήφιση του ακόλουθου σχεδίου νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση από τον Οργανισμό Νεολαίας ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας και διατεθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα δέκα επτά εκατομμύρια εκατό ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι ευρώ (€17.182.816) για κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού Νεολαίας για την περίοδο αυτή.

Τέλος, αποσύρθηκαν οι Κανονισμοί που αφορούν την επαναφορά του δικαιώματος χρήσης υπηρεσιακού οχήματος επί 24ώρου βάσεως από συγκεκριμένους κρατικούς αξιωματούχους. Αναλυτικά οι Κανονισμοί:

Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των Κανονισμών είναι οι τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων, την αρμοδιότητα και ευθύνη συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων, τη διαδικασία ανανέωσης υπηρεσιακού οχήματος και τη συμπερίληψη σε παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση* στους Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Γενικοί Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείων, Υφυπουργείων, και Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Επίτροπο Προεδρίας, Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης