Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση νομοσχεδίων για αύξηση της άδειας μητρότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τα νομοσχέδια που προνοούν την επέκταση της χρονικής περιόδου για την οποία παραχωρείται άδεια μητρότητας και για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας για την απόκτηση δεύτερου, τρίτου και περισσότερων παιδιών με τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας, υπερψήφισε ομόφωνα η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Ολομέλειας:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας στις 4/11/2021, υπερψήφισε τα ακόλουθα νομοσχέδια:

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων», καθώς και καλύτερη εφαρμογή του βασικού νόμου.

Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να καταστεί σαφές ότι συγκεκριμένα άρθρα του βασικού νόμου θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη της προβλεπόμενης σε αυτόν μεταβατικής περιόδου.

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

  1. Κατάργηση των διατάξεών του που αφορούν τους εθελοντές-εθελόντριες υπαξιωματικούς, καθότι ο εν λόγω θεσμός έπαυσε να υφίσταται.
  2. Τροποποίηση της διάταξής του που προβλέπει για τον τρόπο ορισμού του ιατροσυμβουλίου που συστήνεται για σκοπούς εξέτασης των μελών του Στρατού τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ώστε αυτό να μπορεί να ορίζεται από τον διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας όχι μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, που προβλέπεται σήμερα, αλλά και κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, στις περιπτώσεις που θα καθοριστούν με Κανονισμούς.
  3. Τροποποίηση της διάταξής του που προβλέπει για το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, ώστε τα μέλη του Στρατού να μην μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους αναφορικά με θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την άσκηση των καθηκόντων τους, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων ή την άμυνα της χώρας, την εθνική ασφάλεια και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε και να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη και/η πληροφοριακό υλικό, διαβαθμισμένο ή μη, το οποίο σχετίζεται με τα πιο πάνω, εκτός εάν εξασφαλίσουν σχετική άδεια από τον Υπουργό Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018, Νόμου του 2018, Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018, ώστε να καλυφθούν οι πρόσθετες 5 δαπάνες, ύψους €468.532, που διενεργήθηκαν σε σχέση με το άρθρο 213 «Ηλεκτροδότηση και Θέρμανση» κατά το έτος 2018 και συνακόλουθα η σχετικά προϋπολογισθείσα πρόνοια να παρουσιάζεται αυξημένη από €2.900.000 σε €3.368.532.

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος για την οποία παραχωρείται άδεια μητρότητας για την απόκτηση δεύτερου, τρίτου και περισσότερων παιδιών με τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας για την απόκτηση δεύτερου, τρίτου και περισσότερων με τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας

Για περισσότερες πληροφορίες (σκοπός, συναφή έγγραφα, νομοθεσίες, δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ) ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσμους.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον