Αποφάσεις Ολομέλειας: Απλοποίηση διαδικασίας ελέγχου εταιρειών, διαφοροποίηση διαδικασίας επαλήθευσης χρεών και στήριξη προσφυγικού κόσμου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/06/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν την απλοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, τη διαφοροποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης χρεών και τη στήριξη του προσφυγικού κόσμου.

Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε η ψήφιση της πρότασης νόμου που προνοεί την άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός των πιο πάνω προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) και των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να μειωθεί αφενός ο διοικητικός φόρτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου να αντιμετωπιστεί πρακτικά το θέμα που αφορά στο πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες και οι ελεγκτικοί οίκοι λόγω της εργασίας που διενεργείται σήμερα σε αντιπαραβολή με το πραγματικό όφελος που έχουν αμφότεροι.

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Δεύτερου Παραρτήματος του περί Πτώχευσης Νόμου (ΚΕΦ. 5), το οποίο περιλαμβάνει τους κανονισμούς ως προς την επαλήθευση χρεών, που, σύμφωνα με το άρθρα 298 του περί Εταιρειών Νόμου (ΚΕΦ. 113), εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στην περίπτωση εκκαθάρισης αφερέγγυας εταιρείας, ούτως ώστε να δίδεται στο Δικαστήριο η εξουσία να διατάξει σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος του Επίσημου Παραλήπτη ή του Διαχειριστή, σε ότι αφορά φυσικά πρόσωπα, ή του Εκκαθαριστή, σε ότι αφορά αφερέγγυες εταιρείες, η διαφοροποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης χρεών.

Με το νόμο αναμένεται να υποβοηθηθεί η εκκαθάριση οικονομικών οντοτήτων, όπου υφίσταται μεγάλος αριθμός πιστωτών ή και μικρό ποσό οφειλής έναντι των πιστωτών, όπως είναι η περίπτωση εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας.

Τη σχετική πρόταση νόμου κατέθεσαν οι Bουλευτές του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου και του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης.

Με τον νόμο παρέχεται εξουσία στο δικαστήριο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις να διατάζει τη διαφοροποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης χρεών, κατόπιν αιτήματος του επίσημου παραλήπτη ή του διαχειριστή, σε ό,τι αφορά φυσικά πρόσωπα, ή του εκκαθαριστή, σε ό,τι αφορά αφερέγγυες εταιρείες.

Η κα Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι η προσπάθεια είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υπέρ των 14.000 καταθετών του 2013.

Ο κ. Παντελίδης είπε ότι πρόκειται για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και μακάρι να μην υπάρξει ανάγκη να εφαρμοστεί στο μέλλον σε τέτοια έκταση και βαθμό.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, εξέφρασε την ελπίδα η νομοθεσία να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους αρμόδιους και να υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση για επίλυση του προβλήματος και να μην υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης αναφέρθηκε στην ανάγκη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας που να δέχεται τις αιτήσεις για το Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους καταθέτες 9 χρόνια μετά.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι δυστυχώς η νομοθεσία περί πτωχεύσεων είναι απαρχαιωμένη και χρειάζεται ριζική αναδόμηση.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι κανένας δεν έχει λογοδοτήσει εδώ και 9 χρόνια για το κούρεμα και κάποιοι κάνουν πάρτι στα περιουσιακά στοιχεία των κουρεμένων.

Ο Βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι το κράτος είναι πρώτο και καλύτερο να φέρνει νομοθεσίες υπέρ των τραπεζών αλλά όχι για να εξυπηρετεί τους πολίτες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι νοικοκυραίοι πλήρωσαν τα εγκληματικά λάθη κάποιων που άφησαν τις τράπεζες στον αναπνευστήρα και ότι κανένας δεν πλήρωσε μέχρι τώρα. Είπε ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει εδώ που έφτασαν τα πράγματα σήμερα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι κάποιοι μέχρι σήμερα ψηφίζουν νόμους υπέρ των τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και καταθετών με την επίκληση των κινδύνων που υπάρχουν. Υπενθύμισε ότι είχαν δοθεί και δεσμεύσεις για τους κουρεμένους καταθέτες συνολικά και αυτές κατέληξαν ένα ανέκδοτο άνευ αντικειμένου.

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα επίλυσης ορισμένων σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μισθωτές τουρκοκυπριακών (Τ/Κ) ακινήτων. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δύναται o Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να παραχωρεί το δικαίωμα επέκτασης της χρήσης του Τ/Κ ακινήτου, το οποίο είχε παραχωρηθεί για σκοπούς αυτοστέγασης και για σκοπούς επαγγελματικής στέγης.

O Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι με την πρόταση επιχειρούν να δώσουν την δυνατότητα σε εκτοπισμένους κατόχους τουρκοκυπριακών περιουσιών να αξιοποιούν μέρος του ακινήτου που τους δόθηκε για σκοπούς αυτοστέγασης, να δημιουργούν μικρές μονάδες επαγγελματικής στέγης νοουμένου ότι θα εξασφαλίσουν προηγουμένως όλες τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες.

Είναι γεγονός, πρόσθεσε, ότι αρκετοί πρόσφυγες κάτοχοι τουρκοκυπριακών ακινήτων, βρέθηκαν στην ανάγκη, για την επιβίωση τους, να προχωρήσουν στη δημιουργία μικρής επαγγελματικής μονάδας με αποτέλεσμα να παρατηρείται κενό στην ισχύουσα νομοθεσία. Αποτέλεσμα αυτού, όπως είπε, είναι σε πολλές περιπτώσεις, η διατήρηση της μονάδας, να γίνεται έρμαιο των αποφάσεων και της ανοχής των κρατικών λειτουργών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι κόσμος αδικείται γιατί άλλοι πρόσφυγες έχουν πιστοποιητικά μίσθωσης και άλλοι όχι, διότι το κράτος καθυστέρησε. Πρότεινε επίσης ως τρόπος διασφάλισης των προσφύγων που έκαναν μικρές πολεοδομικές αλλαγές και δεν μπορεί να τους εκδοθεί τίτλος ή πιστοποιητικό μίσθωσης,  να μπαίνει σημείωση σε παρεμβάσεις στη μίσθωση όπως μπαίνει στον τίτλο ιδιοκτησίας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση τον χαροποιεί αφού από αυτή θα επωφεληθεί η 3η και 4η γενιά προσφύγων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσφυγική περιουσία ως επαγγελματική στέγη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου είπε ότι η συγκεκριμένη πρόταση νόμου παραχωρεί δικαίωμα και εξορθολογίζει αδικίες και στρεβλώσεις. Το πλέον σημαντικό, είπε είναι ότι επιφέρει μια ισότητα και μεταξύ των προσφύγων που έλαβαν τίτλο ιδιοκτησία και μεταξύ των υπόλοιπων που δεν έλαβαν.

Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα για έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας στις κατεχόμενες περιοχές από τους ιδιοκτήτες τους, ενώπιον του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ειδικότερα, με την έναρξη της νέας διαδικασίας θα παρασχεθεί και νέα προθεσμία, ώστε οι πιο πάνω ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής ειδοποίησης του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αναφορικά με την έναρξη της πιο πάνω νέας διαδικασίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται ότι θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των αδήλωτων περιουσιών, αφού ένα ποσοστό γύρω στο 20% του συνόλου των ακίνητων περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, παραμένει μέχρι σήμερα αδήλωτο.

Με το νόμο αυτό όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος όσοι δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα όταν άνοιξε και έκλεισε ο σχετικός κατάλογος την δεκαετία του 80′, μπορούν να το πράξουν τώρα. Όσοι ήδη το έπραξαν δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, όπως είπε. Η δήλωση αυτή αφορά τις επαρχίες Αμμοχώστου και Κερύνειας των οποίων τα αρχεία έχουν καταστραφεί.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι καθένας μπορεί να δηλώσει την περιουσία του χωρίς καταληκτική ημερομηνία ή περιορισμό.

Η Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Αλεξάνδρα Ατταλίδου επεσήμανε τον  κίνδυνο απώλειας περιουσιών που ανήκουν σε εταιρείες που δε δραστηριοποιούνται μετά το 1974 και διαγράφονται.

Ο περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών να παραχωρεί οικονομική χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούχο πρόσωπο, για σκοπούς απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας του συνεπεία της τουρκικής εισβολής.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκκης είπε ότι «παραχωρούμε στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ένα επιπλέον εργαλείο για την εκπλήρωση της αποστολής του: Τη δυνατότητα ετήσιας αποζημίωσης των εκτοπισθέντων της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, για την απώλεια χρήσης και κάρπωσης των κατεχομένων περιουσιών τους». Πρόκειται, όπως ανέφερε για ένα ώριμο, δίκαιο μέτρο, αφού όποια αποζημίωση θα είναι αναλογική και θα υπολογίζεται στη βάση της αξίας της κατεχόμενης περιουσίας ενός εκάστου των εκτοπισθέντων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι η πρόταση νόμου είναι μια προσπάθεια της Βουλής να υποχρεώσει την Κυβέρνηση να φανεί συνεπή με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2018 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ότι θα λειτουργήσει συγκεκριμένο σχέδιο και θα αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες στα κατεχόμενα. Ωστόσο όπως είπε κάτι τέτοιο δεν υλοποιήθηκε. Ανέφερε επίσης ότι αν εισπράττονταν το 0,4% επί των πωλήσεων της ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, τότε θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί για τις ανάγκες των προσφύγων 15,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η δυσκολία του εγχειρήματος για  όλες τις Κυβερνήσεις ήταν πάντα οι πόροι, είπε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης που είπε ακόμη ότι ο ΔΗΣΥ είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο θέμα της απώλειας χρήσης. Πρότεινε μέσα από πολεοδομική αμνηστία να δημιουργηθούν οι πόροι  προς όφελος του προσφυγικού κόσμου.

Και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης κάλεσε τα κόμματα να εξεύρουν συλλογικά τρόπους ώστε να μπορέσεις να ενισχυθεί ο προσφυγικός κόσμος.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου εξέφρασε την αγανάκτησή του που δεν υπάρχουν πόροι για τους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες όταν υπάρχουν λεφτά για τους παράνομους μετανάστες και τους «ψευδοπρόσφυγες».

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου είπε ότι αποτελεί υποχρέωση η στήριξη των ανθρώπων που έχασαν την περιουσία τους και ότι είναι αναγκαία η χρηματοδότηση του ΦΙΚΒ. Εξέφρασε ικανοποίηση που μετά από έντονες παραστάσεις της Επιτροπής Προσφύγων το ΥΠΟΙΚ θα καταθέσει νομοσχέδια για είσπραξη των οφειλομένων από την πώληση περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Με το εν λόγω νομοσχέδιο τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε να διαγραφεί από τον ορισμό του όρου «χρηματοοικονομικός οργανισμός» η οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση ή ΟΕΣΤ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 2 του Κανονισμού 2017/2402/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου, 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή διάφανη και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Με την υπό αναφορά τροποποίηση επιδιώκεται συμμόρφωση με προειδοποιητική επιστολή παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια ελέγχου εναρμόνισης της σχετικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021

Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των αξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και προς συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5(1) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση/μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων ή οχημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, να διατηρούν αναμμένο έντονο κίτρινο αναλάμποντα φανό, ορατό από όλες τις κατευθύνσεις, μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σημείο ρυμούλκησης και κατά τη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης του υπό αναφορά οχήματος και όχι κατά τη διάρκεια κίνησής τους.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5(1) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να παρέχεται στους ιδιοκτήτες μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών η δυνατότητα χρήσης πινακίδων με μικρότερες διαστάσεις από αυτές που προβλέπονται στις υφιστάμενες πρόνοιες.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθότι με τις υφιστάμενες προδιαγραφές μεγέθους των πινακίδων παρατηρήθηκε δυσκολία στην τοποθέτησή τους λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου στις μοτοσικλέτες και στα μοτοποδήλατα.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να μειωθεί, από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατό πενήντα (€150), το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της αδυναμίας καταβολής των επιβαλλόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων από μικρομεσαίες εταιρείες εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας που υφίστανται ένεκα της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οι εισηγητές της πρότασης νόμου επισήμαναν ότι πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο για την υποβολή της ετήσιας έκθεσής τους στον Έφορο Εταιρειών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αχρείαστες κυρώσεις και υψηλά πρόστιμα που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητά τους.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου που αναβλήθηκε:

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για σκοπούς πλήρωσης θέσης προαγωγής, το αίτημα υποβάλλεται μαζί με πλήρη δικαιολογητικά για την ανάγκη πλήρωσης συγκεκριμένης θέσης, απευθείας από την αρμόδια αρχή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της.

Σημειώνεται ότι, η απαγόρευση πλήρωσης σε σχέση με κενές θέσεις πρώτου διορισμού και κενές θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής συνεχίζει να ισχύει και για την πλήρωση τους θα πρέπει να ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο.

Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη με στόχο τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και διοικητικού φόρτου που προκαλούνται αχρείαστα για ανελικτικές θέσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επικεντρώνοντας παράλληλα τον έλεγχο της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας στις θέσεις εισδοχής προσωπικού για τις οποίες κρίνεται σκόπιμο αυτός να διατηρηθεί, στη βάση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για κάθε κατηγορία θέσεων αντίστοιχα.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου που καταψηφίστηκε:

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι οποίες αφορούν στην υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση συστήματος συγκράτησης για παιδιά κάτω των έξι ετών κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλων οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον