Αμφιβολίες για προστασία δανειοληπτών και ενδεχόμενη παραβίαση της αρχής της ισότητας σε προαγωγές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα και Συναφείς Νόμοι του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ, γνωστή ως οδηγία για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. 

Αμφιβολίες Βουλευτών για προστασία δανειοληπτών από νέο πλαίσιο για εταιρίες διαχείρισης 

Το νέο πλαίσιο που αφορά στους διαχειριστές πιστώσεων διαθέτει αυστηρότερες ρυθμίσεις ως προς την προστασία των δανειοληπτών δήλωσε η Οικονομική Διευθύντρια στο Υπουργείο Οικονομικών Αυγή Λαπαθιώτη, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών με τους Βουλευτές να εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο παρέχεται επαρκής προστασία των δανειοληπτών. 

Η επιτροπή συνέχισε σε έκτακτη συνεδρία την Παρασκευή την συζήτηση του πακέτου επτά νομοσχεδίων που αφορά την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων. Η συζήτηση έγινε στη βάση αναθεωρημένων κειμένων, με μέλη της επιτροπής εξέφρασαν δυσφορία για το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα το πρωί είχαν αποσταλεί αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίων, καθώς και την μειωμένη, κατά τους ίδιους, προστασία δανειοληπτών. 

Ενημερώνοντας την επιτροπή η κ. Λαπαθιώτη μεταξύ άλλων είπε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο ήταν αρκετά περιοριστικό αναφορικά με την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων, την αδειοδότηση και εποπτεία των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. 

Σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο διαθέτει διατάξεις για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) που βρίσκονται εντός του τραπεζικού συστήματος, ενώ δεν καλύπτει τις ΜΕΧ που βρίσκονται εκτός του τραπεζικού τομέα, επιτρέποντας έτσι την εισαγωγή ρυθμίσεων για τα «κόκκινα δάνεια» που βρίσκονται εκτός του τραπεζικού τομέα. 

«Στην Κύπρο δάνεια €22 δις βρίσκονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων και μόνο €2 δις περίπου βρίσκονται εντός των τραπεζών», είπε. 

Όπως ανέφερε, πλέον οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν θα αδειδοτούνται, με την υποχρέωση αδειοδότησης να μεταφέρεται στις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων. 

Η κ. Λαπαθιώτη είπε ότι στο νομοσχέδιο περί διαχειριστών πιστώσεων υιοθετήθηκαν όλες οι αλλαγές που εισηγήθηκαν Χρηματοοικονομική Επίτροπος και Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι υπάρχει η υποχρέωση ενημέρωσης του δανειολήπτη όταν η πιστωτική διευκόλυνση θα πωληθεί δίνοντας του διορία 45 ημερών σε περίπτωση που επιθυμεί να το εξαγοράσει. 

Είπε ακόμη ότι γίνεται εισήγηση όπως οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων ως οι μόνες αδειοδοτημένες οντότητες, έχουν πλήρη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων Άρτεμις και του Κτηματολογίου περιλαμβανομένων και των εγγυητών, ενώ οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν θα έχουν πρόσβαση. 

Στο νομοσχέδιο περιλήφθηκε μεταβατική διάταξη, ώστε οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να διατηρούν τη πρόσβαση για περίοδο έξι μηνών, εντός της οποίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αδειοδότηση ως εταιρείες διαχείρισης, εκτός των περιπτώσεων που έχουν ήδη συμβληθεί με εταιρείες διαχείρισης (Grand Fathering). 

Η Χρηματοοικονομική Επίτροπος Βαλεντίνα Γεωργιάδου εξέφρασε ευαρέσκεια για την υιοθέτηση των εισηγήσεων της, για να τονίσει πως όσον αφορά την πώληση εξυπηρετούμενων δανείων η ίδια δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στην εξυπηρέτηση των δανειοληπτών. 

Από την πλευρά της η Ανθή Εξαδάκτυλου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων είπε ότι ο Σύνδεσμος διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις για την πρακτική εφαρμογή κάποιων προνοιών έχουν περιληφθεί στον περί αγοραπωλησίας νόμο. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου υπέβαλε ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών κατά πόσον το εύρος της προστασίας των δανειοληπτών διατηρείται το ίδιο υπό το νέο πλαίσιο. 

Απαντώντας η κ. Λαπαθιώτη ανέφερε ότι με το νέο πλαίσιο τα δικαιώματα του δανειολήπτη ήταν στον πυρήνα του νομοσχεδίου, αλλά και με την εποπτεία του διαχειριστή. «Και στο νέο πλαίσιο μπήκαν αυστηρότερες ρυθμίσεις ως προς την προστασία του δανειολήπτη», συμπλήρωσε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς εξέφρασε δυσφορία για την καθυστερημένη κατάθεση αναθεωρημένων νομοσχεδίων, τονίζοντας πως το πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί είναι ετεροβαρές για τον δανειολήπτη. 

«Ως γενική θέση είναι περισσότερο από έκδηλο ότι τα συγκεκριμένα νομοσχέδια, όπως είναι κατατεθειμένα ενώπιον μας, δεν αγγίζουν ζητήματα ουσίας που αφορούν την προστασία των δανειοληπτών», είπε. 

Απαντώντας, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η προστασία των δανειοληπτών διασφαλίζεται στα πλείστα κείμενα των νομοσχεδίων, προσθέτοντας πως η μεταβίβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του δανειολήπτη. «Το πλαίσιο είναι αυστηρότερο», είπε. 

Η Πρόεδρος της επιτροπής, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου παρατήρησε ότι ο πρώτος στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το νέο πλαίσιο που προκύπτει από την ευρωπαϊκή οδηγία ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς το δανειολήπτη. Συμφώνησε με τον Ανδρέα Καυκαλιά για την αργοπορημένη κατάθεση αναθεωρημένων νομοσχεδίων για να προσθέσει ότι επιφυλάσσεται στην μελέτη των κειμένων. 

Επιφυλάξεις ειδικά για την πρόνοια που αφορά στην μεταβίβαση εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος. Διερωτήθηκε γιατί να πωλούνται εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς την άδεια και τη συγκατάθεση του δανειολήπτη και δη σε φυσικά πρόσωπα. «Έχουμε συμπληρώσει δέκα χρόνια εμπειρίας (στη διαχείριση των ΜΕΔ) και δυστυχώς και με ευθύνη του κοινοβουλίου οι δανειολήπτες έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτοι». 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι είναι αδιανόητο εξυπηρετούμενα δάνεια να πωλούνται σε εταιρείες εξαγοράς οι οποίες δεν θα αδειοδοτούνται, βάσει του νέου πλαισίου. «Δηλαδή ένας Κύπριος πολίτης να κάνει δάνειο σε τράπεζα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ξαφνικά να βρεθεί πελάτης ενός ταμείου στην Ευρώπη ενώ εξυπηρετεί το δάνειό του», είπε, προσθέτοντας ότι αδιανόητο να μην αδειοδοτούνται οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και να αδειδοτούνται μόνο οι εταιρείες διαχείρισης. 

Είπε ακόμη ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση των επτά νομοσχεδίων μέχρι το κλείσιμο της Βουλής στις 20 Ιουλίου με τις τελικές λύσεις να αναμένονται με την επάνοδο τον Σεπτέμβριο. 

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι η ενημέρωση των δανειοληπτών πριν τη μεταβίβαση των δανείων τους γίνεται μεν, αλλά όταν υποβάλουν πρόταση εξαγοράς των δανείων λαμβάνουν μια τυποποιημένη απάντηση. 

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΥΠΡΟΔΑΤ Τζένη Παπαχαραλάμπους εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσον οι δανειολήπτες που διαθέτουν εξυπηρετούμενα δάνεια τα δάνεια των οποίων μεταφέρονται σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων θα τύχουν της ίδια εξυπηρέτησης όπως ισχύει και στις τράπεζες. 

Συναφής δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Διαφωνία ΚΕΔΙΠΕΣ με νέο πλαίσιο για εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης δανείων 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η αναθεώρηση της βαρύτητας έκαστου κριτηρίου επιλογής για προαγωγή σε θέση προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία για τα έτη 2024 και 2025 και επαναφορά στις υφιστάμενες ρυθμίσεις το έτος 2026. 

Ερωτηματικά Προέδρου ΕΔΥ για ενδεχόμενη παραβίαση της αρχής της ισότητας σε προαγωγές 

Ερωτηματικά όσον αφορά ενδεχόμενα ζητήματα παραβίασης της αρχής της ισότητας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Γεώργιος Παπαγεωργίου, μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών η οποία συνέχισε τη συζήτηση πρότασης νόμου Βουλευτών ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, για την τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. 

Στις πρόνοιες της τροποποιητικής πρότασης προτείνεται, μεταξύ άλλων, όπως η αξιολόγηση του 2023, που έγινε με το νέο σύστημα αξιολόγησης, έχει μειωμένη βαρύτητα 15 μονάδες αντί 45 που προβλέπεται στον νόμο για σκοπούς προαγωγής, ενώ τμηματικά να αυξάνεται στις 30 μονάδες το 2025 και στις 45 μονάδες  από το 2026 και εντεύθεν.

«Δεν είμαι βέβαιος αν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας», δήλωσε ο κ. Παπαγεωργίου μιλώντας ενώπιον της επιτροπής εξηγώντας ότι θα υπάρξουν υποψήφιοι για προαγωγές που θα αξιολογηθούν με βαρύτητα 45 μονάδες, ενώ μετά την εφαρμογή του νόμου θα υπάρχουν υποψήφιοι που θα αξιολογηθούν με 15 μονάδες. 

Όπως είπε μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί προτάσεις για 407 θέσεις που αφορούν δημιουργία νέων θέσεων ή αποπαγοποιήσεων που θα γίνουν με το υφιστάμενο σύστημα. Σημείωσε ωστόσο ότι «υπάρχει το ενδεχόμενο να μιλάμε για ομάδες υποψηφίων». 

Λέγοντας ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη νομοθεσία όπως αυτή εγκριθεί, ο κ. Παπαγεωργίου είπε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κατάσταση μπορεί γίνει «πιο δυσανάλογη». 

Ο προεδρεύων της επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης ανέφερε ότι η πρόταση νόμου κατατέθηκε λόγων των καταγγελιών ως προς τον τρόπο που εφαρμόστηκε το νέο σύστημα.

«Θα είμαστε διπλά εκτεθειμένοι αν επαναληφθούν τα όσα λέχθηκαν από τις συντεχνίες», τόνισε. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου διερωτήθηκε αν η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να υποβάλει κάποια τροποποίηση που να αντιμετωπίσει τα θέματα που εγείρονται. 

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το Υπουργείο αξιολογεί τα δεδομένα σε σχέση με τους κανονισμούς που διέπουν το όλο σύστημα αξιολόγησης. Είπε ότι εντός Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου θα γίνει επικοινωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για εξέταση των ενστάσεων. Σημείωσε ότι υπάρχει πρόθεση για τροποποιήσεις στους κανονισμούς αλλά όχι στο νόμο. 

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ επανέλαβε τη συμφωνία της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την πρόταση νόμου που προνοεί κλιμακωτή εφαρμογή της βαρύτητας. Συμφώνησε επίσης με την θέση του Προέδρου της ΕΔΥ η εναπομείνασα βαρύτητα δεν θα πρέπει να μεταφερθεί στα υπόλοιπα κριτήρια «διότι θα γίνει ένας φαύλος κύκλος». 

Εκπρόσωποι των συντεχνιών Ισότητα, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ εξέφρασαν ενστάσεις για τις στρεβλώσεις που παρουσιάζει το όλο σύστημα αξιολόγησης. 

Στη συνεδρία προέκυψε ζήτημα και για τη βαρύτητα του πανεπιστημιακού πτυχίου για τις κλίμακες Α2-5 -7 και το κατά πόσον περιληφθεί σχετική τροπολογία στην πρόταση νόμου. 

Εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι υπάρχει πρόθεση να κατατεθεί τροπολογία για το εν λόγω θέμα. Εξήγησε ότι αν και το πανεπιστημιακό δίπλωμα για αυτές τις θέσεις δεν είναι απαιτούμενο προσόν, εντούτοις λήφθηκε υπόψη νομολογία που επέβαλε να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη πανεπιστημιακού πτυχίου. 

Παρεμβαίνοντας ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι αν υπάρχει βούληση από μέρους της κυβέρνησης πρέπει να γίνει τώρα. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ παρατήρησε από την πλευρά του ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται γρήγορα διότι «αν αφήσουμε να τρέχει μια νομοθεσία τότε δημιουργούνται κεκτημένα». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Προς Ολομέλεια η «κλιμακωτή» αξιολόγηση δημοσίων

Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η εισαγωγή ρυθμίσεων στην ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και  

(β) η μεταφορά οποιουδήποτε ποσού του καταβλητέου ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης έπειτα από τη συσσώρευση €175.000.000. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2024 Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ποσού ύψους €16.218.279 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.   

Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και διορθώσεις στο οργανόγραμμα αυτής, καθώς και ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και ευελιξίας της Αρχής.  

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των γενικών διευθυντών των δύο γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφορικά με τη διαχείριση του προσωπικού που υπάγεται σε κάθε διεύθυνση και εξαίρεση από τις διατάξεις που αφορούν στη διατμηματική προαγωγή των θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας. 

Εισηγήσεις ΔΝΤ για εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου 

Άτυπη συνάντηση με μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών είχε σήμερα το κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο επισκέπτεται την Κύπρο στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας που ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών για τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου. 

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ έχουν ετοιμάσει την μελέτη και την παρέδωσαν στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Με βάση τις ίδιες πηγές, κεντρικό εύρημα των τεχνοκρατών του Ταμείου είναι ότι πρέπει να μειωθεί το ύψος του κρατικού μισθολογίου. Σημείωσαν ότι στη βάση της όποιας κατηγορίας σύγκρισης, είτε μεταξύ των χωρών της ΕΕ, είτε αναπτυσσόμενων χωρών και αναπτυγμένων χωρών η Κύπρος βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο όσον αφορά το ύψος του κρατικού μισθολογίου. Είπαν ακόμη ότι η Κύπρος βρίσκεται πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά τη διαφορά μεταξύ των απολαβών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Ως προσφερόμενες επιλογές, οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ εισηγούνται μέτρα όπως περικοπές, την κατάργηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) και την καταβολή προσαυξήσεων κάθε δύο χρόνια αντί σε ετήσια βάση. Πάντως αναγνώρισαν τις πολιτικές δυσκολίες για την προώθηση τέτοιων δραστικών μέτρων. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός κατά την ομιλία του για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2024, είχε εξαγγείλει ότι το Υπουργειο Οικονομικών θα αποταθεί στο ΔΝΤ για τεχνική βοήθεια για τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου. Το θέμα αυτό βρισκόταν και στις προτεραιότητες που είχε εξαγγείλει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για το 2024. 

Στο πλαίσιο αυτό κλιμάκιο του ΔΝΤ βρίσκεται στην Κύπρο από τις 18 Ιουνίου και ολοκληρώνει την επίσκεψή του την 1η Ιουλίου. 

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία έκθεσή του για την Κύπρο, το ΔΝΤ επεσήμανε ότι το κρατικό μισθολόγιο και η απασχόληση στον δημόσιο τομέα είναι «πολύ ψηλά» σε σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ η αύξηση της ΑΤΑ ενισχύει τη διασύνδεση των μισθών στο δημόσιο τομέα με τον πληθωρισμό. Οι προσαρμογές των μισθών θα πρέπει να βασίζονται στις μακροοικονομικές εξελίξεις και την παραγωγικότητα, σημείωνε το ΔΝΤ. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα